Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. augusta 2004

Boh viedol ľud okľukou cez púšť pri Červenom mori. Vezmi svoj kríž. Je jednoduché nasledovať Krista v spoločenstve veriacich. Je jednoduché nasledovať Krista v časoch pokoja, istoty, ekonomickej prosperity. Je jednoduché nasledovať Krista, keď sme zdraví a nič nám nechýba. Sme ochotní niesť svoj kríž najmä vtedy, keď je jednoduchý a ľahký. V takýchto časoch je pre nás samozrejmé zo všetkého sa tešiť, za všetko ďakovať. Sme plní radostných pocitov, sme hrdí na to, že sme nasledovníkmi, učeníkmi Pána Ježiša Krista. Ale čo sa deje, keď je naša rovnováha narušená a začína sa diať niečo, s čím sme vôbec nerátali? V prvom rade sa pýtame: Prečo ja? Prečo nemám to, či ono? Prečo sa to stalo práve mne? Začíname sa búriť a reptať. V neistote, chorobe a nedostatku sa naša “pevná viera” stráca a už nie sme takí ochotní vziať na svoje plecia svoj kríž. A keď sa k tomu všetkému ešte pridajú posmešky zo strany neveriacich priateľov alebo susedov, často sa za svoju vieru a za svojho Pána hanbíme. Ale Božia milosť je veľká! Božia láska je veľká! Pane, daj nám odvážne a dôverujúce srdcia, aby sme sa za teba nikdy nehanbili, ale ochotne ťa nasledovali a ostali ti verní aj v problémoch a ťažkostiach!