Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. augusta 2004

Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži. Boli ste mŕtvi vo svojich prestúpeniach! Apoštol Pavol tvrdí, že sme boli mŕtvi. Nikomu z nás sa nepáči, keď ho nazvú mŕtvym – berieme to ako zlé znamenie, cítime úzkosť z niečoho neznámeho, bojíme sa. A predsa má apoštol pravdu. Na koľkých miestach v Novej zmluve čítame – ste mŕtvi vo svojich hriechoch, sami od seba nič nemôžete urobiť, všetko je dar! Takýto biblický koncept sa nám vôbec nepozdáva a stále si hľadáme nejakú únikovú cestičku. Stále si hľadáme svoj spôsob, stále sa snažíme niečo si k tomuto pridať. Stále chceme vo všetkom vidieť aj svoje zásluhy, túžime kontrolovať, čo sa s nami deje. Boh svojim Evanjeliom rozbíja všetky tieto naše snahy! On sám nás oslobodzuje, aby sme sa na svoj život dokázali pozrieť z celkom inej perspektívy. Apoštol nás v dnešnom texte vyzýva: “Nemusíte sa už viac trápiť a zbytočne namáhať! Nemusíte preceňovať svoje schopnosti a možnosti! Nemusíte si viac zakladať na svojej zbožnosti! Boh už urobil ten rozhodujúci krok. V Kristovi vám daroval nový život a miesto v nebesiach. V Kristovi ste slobodní žiť na tejto zemi v obetavej láske pre druhých. Veď ste Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých vás Boh už prv uspôsobil chodiť.” Tak choďte! Aj dnes.