Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. augusta 2004

Boh je nám Boh záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. Vládni službou! K ľudskému údoliu hriechu patrí aj boj o moc. Niektorí historici a filozofi považujú túžbu po moci za rozhodujúcu hnaciu silu ľudstva dejinami. Podľa krvavých litier, akými sú dejiny písané, však môžeme povedať, že to je túžba často zvrátená, egoistická a démonická. Veď koľko zla a utrpenia spôsobila práve túžba byť najmocnejší a najväčší?! Roztržky a napätie vniesla aj do vzťahov medzi Ježišovými učeníkmi. Ježiš však ukazuje, že to nie je to, o čo by nám malo ísť v našich vzťahoch a spoločenstvách. Ukazuje nový model spolužitia: namiesto ovládania iných, hovorí o službe, namiesto upriamovania pozornosti na seba prikazuje upriamovať pozornosť na iných, hoci aj na tých najmenších a najnepatrnejších, na ktorých sa pre ich malosť, či bezvýznamnosť často zabúda a nemožno sa pri nich tak blysnúť. Keď Ježiš stavia ako konkrétny príklad malé dieťa, azda tým chce zložiť aj poklonu mamičkám na materskej dovolenke. Tie niekedy prepadajú pocitom malosti, že sa celý deň trápia s deťmi a “nič veľké nespravili”. No prijať aj takúto úlohu a poslanie v Ježišovom mene má svoje zasľúbenie a je to „to správne”.