Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. augusta 2004

Ó, Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou. Kto je Kristov, ten je náš. Učeník Ján patril k tým povahovo prudkým. Aj teraz veľmi energicky hovorí “o cudzom” človeku, ktorý nepatrí do ich kruhu. Dokonca sa mu bráni konať v Ježišovom mene, keď nie je ich. Ježiš je v porovnaní s Jánom až nadmieru kľudný a tolerantný. V tom cudzom, inom nevidí svojho nepriateľa. Aj keď stojí mimo, neznamená to, že je vzdialený pravde, ktorú Ježiš ako Spasiteľ prináša. Kresťanské cirkvi sa občas zvyknú správať podobne “elitársky” a žiarlivo. Napriek stále početnejším ekumenickým aktivitám ešte veľa kresťanov nevie prijať fakt, že tí “nie naši” sú tiež na ceste za Kristom, sú to bratia a sestry, ktorí nie sú proti nám. Kvôli historickým, rodinným či iným okolnostiam idú síce inou cestou ako my, no idú tým istým smerom. Bolo by preto hlúpe od týchto bratov a sestier odmietať ponúknutú “čašu vody” na občerstvenie duše a nepodať im tú svoju. Veď sme Kristovi - jedni, aj druhí.