Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. augusta 2004

Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása! Čo ma pokúša? Ježiš vedel byť v požiadavkách a kritériách pre svojich nasledovníkov veľmi radikálny. Aj tieto slová patria k tým tvrdým a ráznym. Veď sa tu jedná o všetko, o večný život v Božom kráľovstve alebo o večnú smrť v neuhasiteľnom ohni pekla. V dejinách cirkvi to niektorí kresťania pochopili doslova a okýptili sa. Problém však zrejme nebol ani tak v ich ruke, nohe či oku, ale skôr v mysli a v srdci, a to sa amputovať nedá. Týmito obraznými slovami nás Ježiš skôr vyzýva k veľkej vnútornej sebadisciplíne, rozhodnosti a  zodpovednosti pri Jeho nasledovaní. Postoj Ježišovho nasledovníka nemôže byť nevyhranený, neslaný a nemastný, prispôsobivý a koketujúci so všeličím možným. Má byť rázny, a to až do tej miery, že by sme svoju myseľ a srdce podrobili tvrdej sebadisciplíne a sebakontrole, prípadne aj obmedzeniam, ak sú potrebné.