Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. augusta 2004

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie. Spojení láskou – naozaj? V ľudskom údolí hriechu, ktorým Ježiš kráča krátko pred svojím umučením, sa spomína aj rozvod. Akoby táto téma patrila a nemala byť zabudnutá ani v tomto kontexte. Keď sa pozeráme na mnohé rozvody dnes, je to vskutku o bolesti, utrpení, sklamaní, o tvrdosti srdca. Je to o hriechu, ktorý ničí nielen náš vzťah k Pánu Bohu, ale aj medzi ľuďmi navzájom, medzi mužom a ženou, ktorí si majú podľa Božej vôle byť navzájom najbližší – dokonca jedno. Možnosť rozvodu bola a zostáva len núdzovým východiskom zo vzťahu, ktorý hriech narušil do takej miery, že nie je možné udržať ho. Nie je to - a ani by sa to nemalo považovať za - samozrejmé, normálne a bežné. Veď je to vždy v rozpore s Božou vôľou a zámerom, akým je jednota muža a ženy. Prosme preto aj v tejto chvíli za všetky kresťanské manželstvá, aby sa nestali pre hriech a tvrdosť srdca peklom, ale stávali sa miestom, kde sa Božia vôľa napĺňa a vytvára krásnu oázu blízku raju.