Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. augusta 2004

Jeho zbor bude pevne stáť predo mnou. Boh môže zmeniť – dokonca aj teba. Obrátenie Saula patrí k najprekvapujúcejším zlomom, aké sú v Novej zmluve opísané. Kto by to bol povedal, že z fanatického nepriateľa sa stane plne oddaný nasledovník Ježiša Krista?! Nad niektorými ľuďmi sme možno už zlomili palicu. Ich výchova, roky života bez Boha, hlboké osobné negatívne presvedčenie – to všetko nás môže utvrdzovať v domnienke, že šanca na zmenu u takéhoto človeka je nulová. Aj keď vyššie spomínané okolnosti sú veľmi silné putá, predsa u každého šanca na zmenu je. Pre mňa bolo veľmi povzbudivé, počuť to od terapeutiek pracujúcich v centre pre drogovo závislých, často už odpísaných ľudí. A po druhé a o to viac, šanca na zmenu tu je, pretože je tu Boh a ten ma moc meniť život človeka a pretvárať ho na vyvolenú nádobu, s ktorou má ešte svoje plány. Saul - apoštol Pavol je toho príkladom. Preto dajme šancu na zmenu sebe aj iným!