Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 30. augusta 2004

Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte; požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu a odstránim nemoc od teba. Kam patria deti? Ako veľmi Pán Ježiš miluje naše deti. Túži po ich srdci. Túži byť ich Priateľ aj Poradca. Túži strážiť každý ich krok. Aby na ceste životom nezblúdili. Ako málo stačí na scestie a ako veľa treba na nápravu strašných chýb života a ako často ľudské omyly končia tragicky. Na toto všetko by sme mali pamätať pri výchove našich detí, pri našom každodennom žití. Slovo Božie nás varuje, vyzýva s láskou a nesmiernym záujmom, aby sme sa s kajúcim srdcom vrátili k Bohu. Aby sa náš drahý Hospodin stal opäť členom našich rodín, zasadol vedno s nami za stôl, na ktorom sú dary Jeho milosti i štedrosti. Aby náš láskavý Boh chodil s nami do práce i z práce, na naše dovolenky, aby bol prítomný pri návšteve priateľov... aby sme Ho pozvali i k spánku. A naše deti, keď budú vidieť príklad svojich rodičov i starých rodičov, začnú prejavovať o vzťah so živým Bohom záujem. Lebo uvidia, ako ich mama, otec ďakuje za chlieb, mier, prácu, zdravie, prosí o požehnanie a prítomnosť Božiu vždy a všade. A potom uvidia aj to, že otec a mama sa majú radšej odvtedy, ako volajú k Bohu, že ich tváre sú plné radosti a úsmevu. Dôvere v Boha sa učíme v modlitbe a len od nás sa jej môžu naučiť i naše deti. Len náš príklad a životný štýl kresťana môže byť pre dieťa magnetom, ktorý pritiahne jeho záujem i srdce k jedinému dobrému Pastierovi. Tak nám Pán Boh pomáhaj!