Slovak Czech English German Polish

Utorok, 31. augusta 2004

Kiežby si počúval moje príkazy! Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny. Bohatstvo a chudoba. Bohatý mládenec mal všetko, čo mu mohol tento svet poskytnúť. Bol bohatý a za peniaze sa dá kúpiť naozaj veľa. A predsa. V jeho srdci bolo prázdne miesto, ktoré ho napĺňalo nepokojom, nedalo mu spať. Iste veľa hľadal. Veľa cestoval. A srdce nenasýtil. A takto je to aj s mnohými nami. Možno máme krásnu vilu, moderné auto v garáži. Môžeme mať naozaj všetko, ak však nemáme spasenie, Pána Ježiša vo svojom srdci, sme pramizerne chudobní. Aj my cítime ako má bohatý mládenec v srdci nepokoj, strach, prázdnotu. Ale mládenec sa raz odhodlal. Oslovil Ježiša. Určite Ho dlhšiu dobu predtým pozoroval, vyzvedal sa na neho a iste zistil, že Ježiš je zvláštny človek, ktorý miluje nezištnou láskou, uzdravuje “nevyliečiteľné” a ľudia sú v Jeho prítomnosti šťastní. Ako veľmi túžil byť šťastný aj on. Teraz stojí pred Ježišom. Čo mám robiť?! Výzva. Mám všetko, a predsa som nešťastný. Vzdaj sa sveta.Nasleduj Ma. Rozdaj majetok. Čo tieto Ježišove odpovede znamenajú pre nás? Sú výzvou, aby sme sa nebáli pozvať Ježiša do svojich sŕdc, lebo On je Láska a veľmi nás miluje. Ako absolútny Vládca i môj Stvoriteľ a Spasiteľ žiada však za obrovskú náruč nebeských darov, ktoré sú večné, našu pokoru a poslušnosť. Žiada naše srdce. Jeho vôľu prijať za svoju. Dať Ho na prvé miesto v živote. Zdá sa nám to veľa? Oj, nie! Ešte som nespoznala smutného a nešťastného človeka, ktorý berie Božie požiadavky vážne. Naopak. Každý z nich bude trvať na jednom: odvtedy, ako som odovzdal svoj život Ježišovi, som najšťastnejší človek. Láska, pokoj, radosť naplnia dušu každého, kto sa nebojí vyznať: „Pane, som tu, úbohý a biedny. Zmiluj sa! Príď do môjho života! Veď ma! Ty buď odteraz až na veky môj jediný Pán! Amen.“