Slovak Czech English German Polish

September

Streda, 01. septembra 2004

Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov.

Register to read more...

Štvrtok, 02. septembra 2004

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

Register to read more...

Piatok, 03. septembra 2004

Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo, hľa, prídem a budem bývať uprostred teba - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 04. septembra 2004

Nech príde na mňa Tvoje zľutovanie, aby som žil.

Register to read more...

Nedeľa, 05. septembra 2004

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra.

Register to read more...

Pondelok, 06. septembra 2004

Ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať.

Register to read more...

Utorok, 07. septembra 2004

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší.

Register to read more...

Streda, 08. septembra 2004

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou.

Register to read more...

Štvrtok, 09. septembra 2004

Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 10. septembra 2004

Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji.

Register to read more...

KALENDÁR