Slovak Czech English German Polish

September

Streda, 01. septembra 2004

Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov.

Čítať ďalej: Streda, 01. septembra 2004

Štvrtok, 02. septembra 2004

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. septembra 2004

Piatok, 03. septembra 2004

Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo, hľa, prídem a budem bývať uprostred teba - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Piatok, 03. septembra 2004

Sobota, 04. septembra 2004

Nech príde na mňa Tvoje zľutovanie, aby som žil.

Čítať ďalej: Sobota, 04. septembra 2004

Nedeľa, 05. septembra 2004

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. septembra 2004

Pondelok, 06. septembra 2004

Ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. septembra 2004

Utorok, 07. septembra 2004

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší.

Čítať ďalej: Utorok, 07. septembra 2004

Streda, 08. septembra 2004

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou.

Čítať ďalej: Streda, 08. septembra 2004

Štvrtok, 09. septembra 2004

Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. septembra 2004

Piatok, 10. septembra 2004

Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji.

Čítať ďalej: Piatok, 10. septembra 2004