Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. septembra 2004

Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo, hľa, prídem a budem bývať uprostred teba - znie výrok Hospodinov. Vnímame lásku Božiu a vernosť. Nesie nás na rukách ako vzácny poklad. On, absolútny Vládca, o nás veľmi stojí. Až tak veľmi, že svojho Syna neváhal obetovať na kríži. Aká štedrá je náruč Božia! Dych vyráža Jeho starostlivosť a záujem o nás, biednych, nehodných. Nejeden kresťan si po uvedomení Božej moci a lásky kľaká na kolená a volá: „Bože milovaný, odpusť mne, hriešnemu a nehodnému!“ Veru, vieme dobre, bratia a sestry, že hrešíme, že sme neraz neverní slovom, skutkom, jazykom, lenivosťou a pohodlnosťou, že nás často strach z následkov pribrzdí vyznať meno Božie, že i v srdci inak myslíme, ako by sme mali... Koľká bieda! A vždy znova prosíme, ľutujeme a sľubu-jeme nápravu a vzapätí hrešíme. Bieda nad biedu! Izrael chodil podobnými cestami. Bolesť a žiaľ napĺňal srdce Božie pri pohľade na svoje deti. Aká úžasná je Božia láska, odpúšťajúca dlho - predlho. Boh volá: „Opustili ste ma. Vráťte sa! Vyliečim vás!“ Aj dnes náš Boh volá: „Vráťte sa ku Mne! Zašli ste veľmi ďaleko! Už nemáte nikde na zemi pokoj! Len des a hrôza otriasajú vašimi životmi. Vaše deti drogujú. Berú proti vám zbrane. Niet lásky na zemi. Opustili ste Ma!“ Náš dobrý Hospodin volá. Kto počuje Jeho hlas?! Kto chce prijať Božiu odpúšťajúcu milosť? Náš dobrý Boh volá: „Poďte, vaši muži budú opäť verní a dobrí otcovia, vaše ženy budú starostlivé matky, pri vašich stoloch zaznie smiech... Poďte ku Mne! Len Ja mám moc zmeniť, rozradostiť, spasiť, odpustiť! Poďte ku Mne! Celým srdcom, celou mysľou! Ja som váš Boh!“ Božie srdce volá, chce, aby všetci boli spasení. Rozhodnutie však je na každom z nás. Poďme! Je čas milosti. Ešte je čas milosti. Raz však Pán Boh povie svoje „nie“. Poďme na kolená, k nohám nášho Pána! Tak nám Pán Boh pomáhaj!