Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. septembra 2004

Ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať. Ja sám som to videl – znie výrok Hospodinov. Odchádzate bezmyšlienkovite z bytu. Zamykáte. Prejdete pár krokov a zrazu si neviete spomenúť, či ste byt zamkli. Myslím, že nejeden z nás zažil takúto alebo podobnú situáciu. Niektoré veci sú pre nás také samozrejmé, že pri ich vykonávaní sa na ne už vôbec nesústredíme. Niečo podobné sa nám môže stať aj v duchovnom živote pri navštevovaní chrámu. Bezmyšlienkovite splníme vonkajšiu formu - vstaneme, keď treba vstať, sadneme si, keď si treba sadnúť, odpovedáme naučené odpovede bez toho, aby sme sa nad tým všetkým hlbšie zamysleli. To je nebezpečné! Hospodin totiž aj ústami proroka Jeremiáša varoval izraelský ľud, že nestačí len prichádzať do chrámu, ale je potrebná úprimná zbožnosť, ktorá sa prejaví aj konkrétnymi činmi. Ľud sa totiž oddával modloslužbe, konal bezprávie na blížnych a pritom bez obáv prichádzal do chrámu. Ale Boh to videl a vidí aj dnes. Všetci by sme sa mali pýtať: “Nespoliehame sa len na chodenie do chrámu? Premieňame počuté Božie slovo na konkrétne činy v našom živote?”