Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. septembra 2004

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší. Poslušnosť. Ľud Boží je často podobný tvrdohlavému dieťaťu, ktoré nechce pochopiť, že jeho rodičia mu chcú len to najlepšie. Tým neškodí rodičom, ale sebe. História takejto neposlušnosti sa stále opakuje. Po tom, čo Izraelci zakúsili skutky Božie, klaňajú sa bohyni Ištar – Astarté, ktorú považovali za bohyňu zvierat, ľudí i úrody. To je také šokujúce, že Hospodin hovorí Jeremiášovi, aby sa už za ľud neprihováral, lebo nevypočuje jeho modlitbu. Ako to mohli Izraelci po tom, čo prežili urobiť? Krútime hlavou a nevieme to pochopiť. Dávame však aj my Pánu Bohu vo svojom živote to, čo Mu patrí? Neurobili sme si aj my z mnohých vecí, či ľudí akýchsi bôžikov? Sme Mu vo všetkom poslušní? Neoddelili sme Pánu Bohu veci, do ktorých nám môže zasahovať? Sme pobúrení správaním Izraelcov a to nás volá, aby sme skúmali samých seba.