Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. septembra 2004

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou. Jazyk. Jazyk je dôležitý a zaujímavý orgán. Jeho účinnosť však vieme najviac pocítiť pri rozhovoroch, vo vzájomnej komunikácii. V liste Jakuba v tretej kapitole čítame: „Jazyk je ohňom... jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu.“ Veľmi dobre poznáme, aké veci dokáže spôsobiť ľudský jazyk. Koľko bolesti spôsobí slovo, jedna lživá a uštipačná veta. Ešte viac však zlomí človeka falošnosť, keď sa ten druhý prihovára milo, s pekným úsmevom a len čo zájde za prvý roh, už je jeho jazyk plný ohovárania a rôznych poznámok. Dnes sme čítali: “Ich jazyk je smrtiacim šípom, každý ústami podvodne hovorí, vľúdne hovorí s blížnym, v srdci mu však chystá úklady.” Hospodin Jeremiášovými ústami opisuje skazenosť ľudu a hovorí aj o jazyku. Skúmajme náš jazyk! Neprihovárame sa aj my dnes pekne iným, hoci im strojíme úklady? Naplňme svoje srdcia, a tým aj jazyk úprimnosťou a láskou k Bohu i k blížnym!