Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. septembra 2004

Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin. Buďme verní! Okolo seba neraz pozorujeme zaujímavé a z nášho pohľadu nespravodlivé veci. Vidíme, ako sa neveriacim ľuďom darí – ako sa majú dobre, žijú spokojní vo svojom blahobyte. Na druhej strane vidíme veriacich ľudí, ktorí bojujú s rôznymi problémami a ťažkými skúškami. Rovnako, ako túto skutočnosť vidíme my, dnes, doliehal tento veľký rozpor aj na proroka Jeremiáša. Bola to pre neho veľká skúška viery. Ale Pán Boh mu dvomi obrazmi ukázal, že sa bude musieť pripraviť ešte na horšie veci. Ako sa chce vysporiadať s budúcimi skúškami, keď sa podobá na dieťa, ktoré sa unavilo chôdzou s dospelými a nevie, čo je to predierať sa húštinami jordánskeho úvalu, kde žili rôzne divoké zvieratá? Hospodin od neho žiada dôveru vo svoje vedenie. Aj pre nás je často nepochopiteľné, prečo práve na veriacich doliehajú mnohé skúšky. Ale Hospodin nás v nich neopúšťa, práve naopak. On je s nami a učí nás dôvere v Neho. Aj keď sa nám to zdá inak, skutočnosť je taká, že neveriaci majú veľakrát navonok všetko, ale v skutočnosti nemajú nič, čo by malo pevnú, večnú hodnotu. Buďme verní, dôverujme Pánu Bohu a nedajme sa oklamať tým, čím nás diabol láka a zneisťuje!