Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. septembra 2004

Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. Proroci. Sledujeme izraelský ľud, jeho spupnosť a odvrátenie od Hospodina. Nečudujeme sa, že Hospodin dopustil na nich obdobie sucha. Jeremiáš sa snaží prihovárať za ľud a poukazuje na prorokov, ktorí v mene Hospodinovom uisťovali ľud, že bude žiť v kľude a blahobyte. Ale Hospodin hovorí, že týchto prorokov nepovolal, aj keď sa odvolávajú na Jeho meno. Vyslovovali svoje želania a sny, ktoré boli klamstvom. Nenapomínali ľud a nevarovali ho. Dnes je vo svete mnoho falošných prorokov, ktorí sa odvolávajú na Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš nás na to upozorňuje: “Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.” (Matúš 24,11) Nedajme sa zviesť! Nepočúvajme falošné proroctvá, počúvajme len slová Božieho Syna, ktorý je najväčším Prorokom!