Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. septembra 2004

Tu povedal Hospodin: Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal..., ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul; a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta? Istota. Počas života zažívame rôzne situácie, často prežívame veľkú neistotu a obavy. Pocit neistoty nepatrí medzi tie najlepšie. Máme istotu, že sme Božie deti? Apoštol Pavol nám v našom texte na príklade adopcie vysvetľuje vzťah veriaceho človeka k Bohu. V rímskej kultúre adoptovaný človek stratil všetky práva svojej pôvodnej rodiny a stal sa právoplatným dedičom celého majetku svojho nového otca. Rovnako, keď sa človek stane kresťanom, keď odovzdá svoj život Spasiteľovi – Pánovi Ježišovi Kristovi, stane sa Božím dieťaťom. A tak získava všetky výsady a povinnosti dieťaťa Božej rodiny. Neistota je veľmi zlá vec! Náš text, slová apoštola Pavla, nás s ohľadom na náš duchovný život, zbavujú akejkoľvek neistoty. Sme Božie deti. Sme prijatí našim nebeským Otcom, ktorý nám daroval tie najlepšie dary: Svojho Syna, v Ňom odpustenie a večný život. Božie deti nežijú v neistote, ale v dôvere a istote svojho spasenia!