Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. septembra 2004

Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Aby sme nebrali milosť Božiu nadarmo! Aké strašné sú prejavy Božieho hnevu a trestu! Ako ďaleko sa dostane človek bez Božieho pokoja, milosti a milosrdenstva? Ako ďaleko sa až dá zájsť bez Boha? Slová dnešného textu vyznievajú skôr ako scenár z katastrofického filmu. Má to len jednu chybičku krásy. Toto je realita! Táto desivá realita zastihla zatvrdilý Izrael a tá istá realita očakáva každú generáciu, ktorá sa stavia voči Bohu ľahostajne a ľahkovážne, neoblomne a spurne. Aký zaslúžený a spravodlivý je Boží hnev nad nami! Veď zmluva medzi vyvoleným národom a Hospodinom bola porušená ľudskou nevernosťou. Kedy človek pochopí, že Boh nie je automat na odpúšťanie a zmilovávanie sa? Aká úžasná je Božia milosť, ktorá nakoniec tebe i mne ponúka poslednú šancu v Ježišovi Kristovi! V Ňom sa ti ponúka stratený pokoj, milosrdenstvo, radostný a naplnený život. V Ňom k tebe prichádza zasľúbená krajina, nebeská otčina, kráľovstvo Božie, kde dňom a nocou budeme radostne slúžiť tomu, ktorý nám preukázal milosť.