Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. septembra 2004

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. O dôvere. V dnešnej dobe sa robí veľa ankiet. Ich cieľom je neraz poukázať na dôveryhodnosť tej – ktorej inštitúcie. Aj prorok Jeremiáš poukazuje na dve skupiny ľudí. Všíma si, komu dôverujú a vyvodzuje z toho jasné dôsledky. Rozdiely medzi týmito dvoma skupinami sú priepastné. Neverní a zatvrdilí Judejci, ktorí sa k Bohu neustále obracali chrbtom a spoliehali sa na modly a na spojenectvo s okolitými národmi sú teraz prirovnaní k suchému kru na púšti. V dobách tiesne budú slabí a bez akejkoľvek duchovnej posily, ktorá by im pomohla nabrať silu a vzchopiť sa. Spravodliví naproti tomu sú prirovnaní k stromu zasadenému pri vode. Čerpajú silu nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie. Je len a len na nás, komu budeme dôverovať, na koho sa budeme spoliehať. Bude to človek alebo Boh? Našim veľkým problémom pri rozhodovaní sme my sami. Naše srdce, ktoré je naplnené zlom, nás zvádza k nesprávnej dôvere. Potom sa často uspokojíme s životom podobným kru na vyprahnutej púšti, miesto, aby sme zapustili korene v pevnom vzťahu s Bohom. Iba s Ním obstojíme a budeme mať čo dať aj iným. Prosme dnes Boha o pomoc, aby nám dal silu vzoprieť sa pokušeniu a nepodľahnúť, ale v dôvere nasledovať prameň skutočného života!