Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. septembra 2004

Od lona matky mojej Ty si Boh môj! Nepoddajná hlina. Keď hrnčiar pracuje s hlinou na hrnčiarskom kruhu, chce z nej vytvoriť nejaký predmet. Formuje ju a tvaruje, až do konečnej podoby. Ak sa výtvor podaril, ak je vhodný na použitie, hrnčiar má radosť. Ale ak je výsledok zlý, ak sa daný predmet nedá použiť na nejakú konkrétnu a zmysluplnú činnosť, potom hrnčiar nepodarok zničí. A začne pracovať na novom diele. Takýmto hrnčiarom je aj Boh. A hlinou sú Izraelci, hlinou si ty aj ja. Pán Boh sa naplno venoval svojmu ľudu – dal im svoj zákon, dokazoval im svoju prítomnosť, trápil sa s nimi. Ale výsledný produkt nebol taký ako očakával. Izraelci sa napokon stali od Boha nezávislými a samostatnými. Čo na to Boh? Iba im odkazuje, že sú hlinou v Jeho rukách. Tak – aj ty si dnes uvedom, že Boh má nad tebou moc. Vždy a všade. Bez ohľadu na to, či na to berieš ohľad alebo nie. Či tomu veríš alebo nie. Dnes všetko záleží iba od teba. Rozhodni sa s Ním spolupracovať, aby na teba nedoľahol Boží súd! Buď hlinou, ktorá je poddajná a tvárna! A vtedy Boh z teba urobí nádobu, ktorú môže použiť na svoj cieľ a to pri budovaní Božieho kráľovstva tu, na zemi.