Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. septembra 2004

Slúž Mu, Bohu, celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia. Oheň v srdci. Jeremiáša do jeho služby povolal sám Boh. Nechal sa Ním prehovoriť a premôcť. Ale zrazu zisťuje, že táto služba mu neprináša radosť, ale iba trpké ovocie: pohŕdanie a posmech. Možno by bolo dobré prestať s touto službou! Aj by chcel, ale nemôže. Boh si ho tak pevne k sebe pritisol, že Jeremiáš sa už nevie odtrhnúť. A práve z tejto Božej blízkosti čerpá silu a nádej. Aj keď ho všetci opustia, Boh ho nikdy neopustí a bude mu pomáhať. Jeremiáš nezabudol na Božie zasľúbenia a pevne sa pridŕža Jeho slova. Každý kresťan zažíva vo svojom duchovnom živote nielen vzostupy, ale aj pády. Neexistuje ani jeden človek, ktorý by sa necítil raz dobre a raz zle. A možno v dnešnú sobotu budeme prežívať prázdnotu, nezmyselnosť svojej služby blížnym či Bohu. Čo s tým? Jednoduchá odpoveď: urobme to, čo urobil aj Jeremiáš. Poďme s tým všetkým k nášmu nebeskému Otcovi! On nás do tejto služby, do života s Ním povolal a stále bude pri nás stáť aj v skúškach a ťažkostiach. Vložme sa aj dnes v modlitbe do Jeho rúk! Tam je totiž bezpečný domov!