Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. septembra 2004

Dobre je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva. Medzi životom a smrťou. Kráľ Cidkija bol v úzkych. Keď okolo roku 588 pr. Kr. kráľ Nebukadnecar obliehal Jeruzalem, kráľ Cidkija stál pred dôležitou otázkou: Ako zachrániť seba a svoj ľud? Videl, že nepriateľov je zjavne viac a že potrebuje Hospodina a preto posiela svojich poslov k Jeremiášovi – vzácnemu prorokovi. Zostáva však ohromne prekvapený správou, že Jeremiáš, resp. Hospodin sa pridáva na stranu Nebukadnecara a je rozhodnutý zlikvidovať Jeruzalem. No predsa len ponúka možnosť: dezerciu. Hospodin postavil ľud pred voľbu medzi životom a smrťou. Táto výzva má svoju tradíciu v Izraeli a “perspektívu” v našom živote. Človek bol a stále je postavený pred rozhodnutie: pre Hospodina alebo proti Nemu, pre spásu alebo pre záhubu. Boží hnev nás nechce zničiť, ale Boh chce počuť aj vidieť naše rozhodnutie. Či ideme s Ním alebo proti Nemu. Čas Jeho milosti má svoje hranice a kráti sa. Preto aj v dnešný deň si musíme povedať, či ideme s Ním alebo proti Nemu.