Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. septembra 2004

Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo. Pán Ježiš Kristus – dobrý pastier, spája a napráva rozptýlené ovce. Pastier je v biblickom zmysle symbolom vodcu. Dobrý pastier zavedie svoje ovce na dobrú pašu. Nikdy ich nenechá osamote. Vždy je pri nich a oni iste cítia jeho starostlivosť. Pastieri, to sú predstavitelia ľudu (politickí, duchovní atď.). A práve o takýchto pastieroch hovorí Jeremiáš. Previnili sa a to preto, lebo zanedbali svoje povinnosti. Nešlo im o Boží zákon, ale o seba. Izraelský národ bol dezorientovaný. Hoci sklamaný, hľadal východisko. Koľko dobrého (ľudí, spoločnosť atď.), dokáže človek svojou ješitnosťou pokaziť! Koľko otcov dokáže pokaziť, či “zviesť” svoju rodinu! Koľko politikov vedie svoj štát zle a hľadí len na seba! Koľko... Je úžasné, že Jeremiáš požadované východisko hneď aj ponúka. To rozbité, nezjednotené, rozhádané a dezorientované môže spojiť Kristova láska. Tu nejde o hocijakého pastiera. “Ajhľa, prichádzajú dni... keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok.” (v. 5) Do nášho života môže vstúpiť Pastier iných kvalít. Či už prišli tieto dni pre teba a tvoju rodinu? Možno rozhádanú, možno nejednotnú, možno dezorientovanú v prúdoch a myšlienkach novodobého sveta. Ale Pán Ježiš je dobrý Pastier, ktorý aj dnes spája nespojiteľné a napráva nenapraviteľné. “Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce povedie.” (Izaiáš 40,11)