Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. septembra 2004

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť Pán Boh nás súdi, ale neodsudzuje. Je až neskutočne fascinujúce, ako sa dejiny neustále opakujú. Zvykneme povedať, že ľudia sú nepoučiteľní. Boh hovoril k Božiemu ľudu skrze ústa proroka Jeremiáša plných 23 rokov a nedialo sa vôbec nič. Ľud naďalej smilnil, robil si svoje modly, mal svoje božstvá a pod. Možno niekoľko rokov zvestuješ Evanjelium, modlíš sa za svoj zbor, rodinu, deti a pod., a predsa nevidíš “nič veľké”. Ale Boh sa nedá vysmievať. Ako hovorí jeden z mojich kolegov – na každého raz príde. Boží súd má svoje pravidlá a Boh ich nemení. Je to Boží súd a nie ľudský. Takže Boh súd vykonáva, ale aj sa zmilováva. On nás neodsudzuje, pretože má úžasnú túžbu zachrániť. Ale nestrpí hriech a odmietanie pravdy. Súd nie je osud a preto naša nádej na záchranu žije. Božie dielo nekončí troskami a záhubou (svet – Boží národ), ale predsa môže skončiť vo večnom zahynutí (človek), resp. vo večnom živote. Dajme si pozor, aby nás koniec času milosti (23, 52, 78 rokov atď.) neprekvapil!