Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. septembra 2004

Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem. Boh nám hovorí pravdu. Jeremiáš sa ocitol na slávnosti pred celým národom, kde odvážne, možno s bázňou prehovoril k ľudu. Národ pri inaugurácii nového kráľa, resp. pri veľkej národnej – náboženskej slávnosti očakával slávnostnú reč. Ale Jeremiáš hovorí niečo úplné iné. Hovorí pravdu. Zvykneme hovoriť, že pravda bolí. O to viac, keď nám Pán Boh hovorí pravdu o nás. To bolí. No nie je to pravda odsúdenia, ale Pravda záchrany. Boh nechcel Judsko a Jeruzalem zničiť, ale zachrániť. Pravda odkrýva náš hriech a našu neochotu počúvať Slovo Zvrchovaného Pána nášho života. Aj kňazi, ľud, kniežatá a proroci to “nevydržali”. Počúvali Hlas o sebe a preto sa rozhodli Jeremiáša zabiť. Či však pravdu kňazi a proroci chceli alebo nechceli počúvať, to nič neznížilo na jej vážnosti. Odmietnutie Boha neznamená, že Boh pre tento svet nie je Pravdou. Uvedomme si to každé ráno, že aj v našom živote môže víťaziť Pravda!