Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. septembra 2004

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe. Dať za pravdu – Pravde. Pekné meno – Chananja (Hospodin sa zmiloval), múdre reči (v. 2-4), možno aj pekný výzor. To všetko Chananja mal. Vyslobodený Boží ľud, to bola pekná vízia. Ale vízia bez pravdy. Jeho zvesť vyzerala lákavo, ale bola len ilúziou, resp. želaním samotného proroka. Mohol spraviť čokoľvek pre chvíľkové “šťastie” svojho národa, ale na Božom pláne nič nezmenil. Človek často klame sám seba, len aby nevidel reálnu situáciu - svoju, svojej rodiny, svojich vzťahov. Boh však odkrýva náš hriech nie preto, aby nás zničil, ale preto, aby nám hneď ukázal možnosť záchrany. No človek to nemá rád. Najradšej sme, keď nám každý hovorí, akí sme perfektní. Mať ilúzie, neznamená to isté ako, mať nádej. Aj Jeremiáš túžil po slobode zavlečených do Babylónie. Vedel však, že Boh svoje slová splní. Chananja neobstál a preto, že klamal samého seba i ľud, Hospodin mu povedal: “Ajhľa, odstránim ťa z povr-chu zeme.” Hovoriť, počúvať a zžívať sa s falošnými predsudkami o nás, je ilúzia pravdy. Žiť, milovať, počúvať Pána Ježiša Krista znamená dať za pravdu Pravde.