Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. septembra 2004

Radovať sa v Hospodinovi budem, a jasať v Bohu mojej spásy. Viera v živého Krista nám dáva odvahu. Je veľmi dojemné sledovať, ako starý, múdry Pavol píše svojmu žiakovi Timoteovi list. Pavol hovorí o tom, že vzťah s Pánom Ježišom Kristom je taká vzácna vec, za ktorú sa netreba hanbiť. Túto skúšku musíme podstúpiť práve vtedy, keď sme “vo svete”. Hovoriť o tom, že som veriaci človek v kostole, na mládeži, v spevokole je jednoduché a samozrejmé. Ale žiť životom viery a v pravý čas hovoriť o vykupiteľskej smrti Pána Ježiša na kríži, to chce odvahu. Zbabelosť v kresťanstve nemá miesto. Duch, ktorý nám bol daný je Duchom moci, lásky a sebaovládania. A z Jeho moci môžeme byť svedectvom, z Jeho lásky môžeme milovať a len z Jeho moci sa môžeme pokorne zahľadieť do vlastného vnútra. Áno, mnohokrát to znamená stať sa “bláznom” pre Krista. To však neznamená fanatizmus, ale úžasné vedomie, aký vzácny život nám Boh v Kristovi ponúka. Život pre Život. Život, ktorý nás vykupuje zo smrti. A to sú také vzácne dary, hovorí Pavol Timoteovi, že sa o nich nedá mlčať a nehovoriť.