Slovak Czech English German Polish

September

Utorok, 21. septembra 2004

Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo.

Čítať ďalej: Utorok, 21. septembra 2004

Streda, 22. septembra 2004

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť

Čítať ďalej: Streda, 22. septembra 2004

Štvrtok, 23. septembra 2004

Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem.

Čítať ďalej: Štvrtok, 23. septembra 2004

Piatok, 24. septembra 2004

Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk.

Čítať ďalej: Piatok, 24. septembra 2004

Sobota, 25. septembra 2004

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe.

Čítať ďalej: Sobota, 25. septembra 2004

Nedeľa, 26. septembra 2004

Radovať sa v Hospodinovi budem, a jasať v Bohu mojej spásy.

Čítať ďalej: Nedeľa, 26. septembra 2004

Pondelok, 27. septembra 2004

Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru!

Čítať ďalej: Pondelok, 27. septembra 2004

Utorok, 28. septembra 2004

Takto vraví Hospodin: Nezhojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana... Uzdravím ťa a vyliečim ťa z tvojich rán.

Čítať ďalej: Utorok, 28. septembra 2004

Streda, 29. septembra 2004

Pane, nalož so mnou kvôli svojmu menu; vytrhni ma, lebo dobrá je Tvoja milosť!

Čítať ďalej: Streda, 29. septembra 2004

Štvrtok, 30. septembra 2004

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 30. septembra 2004