Slovak Czech English German Polish

September

Utorok, 21. septembra 2004

Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo.

Register to read more...

Streda, 22. septembra 2004

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť

Register to read more...

Štvrtok, 23. septembra 2004

Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem.

Register to read more...

Piatok, 24. septembra 2004

Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk.

Register to read more...

Sobota, 25. septembra 2004

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe.

Register to read more...

Nedeľa, 26. septembra 2004

Radovať sa v Hospodinovi budem, a jasať v Bohu mojej spásy.

Register to read more...

Pondelok, 27. septembra 2004

Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru!

Register to read more...

Utorok, 28. septembra 2004

Takto vraví Hospodin: Nezhojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana... Uzdravím ťa a vyliečim ťa z tvojich rán.

Register to read more...

Streda, 29. septembra 2004

Pane, nalož so mnou kvôli svojmu menu; vytrhni ma, lebo dobrá je Tvoja milosť!

Register to read more...

Štvrtok, 30. septembra 2004

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu.

Register to read more...

KALENDÁR