Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 01. októbra 2004

Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu.

Čítať ďalej: Piatok, 01. októbra 2004

Sobota, 02. októbra 2004

Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet... Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.

Čítať ďalej: Sobota, 02. októbra 2004

Nedeľa, 03. októbra 2004

Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahnutom kraji.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. októbra 2004

Pondelok, 04. októbra 2004

Na tvoju pomoc čakám, Hospodine!

Čítať ďalej: Pondelok, 04. októbra 2004

Utorok, 05. októbra 2004

Veľké sú skutky Hospodina, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu.

Čítať ďalej: Utorok, 05. októbra 2004

Streda, 06. októbra 2004

Ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby.

Čítať ďalej: Streda, 06. októbra 2004

Štvrtok, 07. októbra 2004

Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. októbra 2004

Piatok, 08. októbra 2004

V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela.

Čítať ďalej: Piatok, 08. októbra 2004

Sobota, 09. októbra 2004

Zabúdaš na Hospodina, ktorý ťa utvoril, ktorý rozostrel nebesá, založil zem?

Čítať ďalej: Sobota, 09. októbra 2004

Nedeľa, 10. októbra 2004

Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. októbra 2004