Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 01. októbra 2004

Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu.

Register to read more...

Sobota, 02. októbra 2004

Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet... Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.

Register to read more...

Nedeľa, 03. októbra 2004

Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahnutom kraji.

Register to read more...

Pondelok, 04. októbra 2004

Na tvoju pomoc čakám, Hospodine!

Register to read more...

Utorok, 05. októbra 2004

Veľké sú skutky Hospodina, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu.

Register to read more...

Streda, 06. októbra 2004

Ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby.

Register to read more...

Štvrtok, 07. októbra 2004

Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud.

Register to read more...

Piatok, 08. októbra 2004

V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela.

Register to read more...

Sobota, 09. októbra 2004

Zabúdaš na Hospodina, ktorý ťa utvoril, ktorý rozostrel nebesá, založil zem?

Register to read more...

Nedeľa, 10. októbra 2004

Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú.

Register to read more...

KALENDÁR