Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. októbra 2004

Na tvoju pomoc čakám, Hospodine! Koho poslúchať? Kráľ Cidkija stojí pred dôležitým rozhodnutím. Toto rozhodnutie sa týka jeho vlastného života a života ľudí v Jeruzaleme. Má na výber. Prorok Jeremiáš mu hovorí slovo Hospodinovo: Ak sa vzdáš, prežiješ ty aj ľudia v meste. Ak budeš bojovať, zomrieš a bude zničené aj mesto. To nie je rada dobrého priateľa, ale slovo Božie, ktoré Jeremiáš zvestoval kráľovi. A slovo Božie, to je istota – je platné a pravdivé. Na toto slovo sa dá spoľahnúť. No kráľ sa rozhodol inak, chcel situáciu vyriešiť po svojom a tak aj skončil. Aj my dnes stojíme každý deň pred takýmto rozhodnutím. Tu sa nám ponúka Božie slovo, istota, o ktorú sa môžeme oprieť, východisko z našej situácie – nie rada človeka, priateľa, ale Božia rada, ktorá má budúcnosť a ktorá je tým najlepším riešením nášho problému. No človek radšej počúva svoj hlas – máš na to, vyrieš si po svojom. Ako skončil Cidkija so svojou pomocou, to sa dočítate v nasledujúcej kapitole, no nebol to dobrý koniec. Otvorme oči a viďme, že slovo Božie nám zachraňuje život!