Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. októbra 2004

Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. Zlý strom rodí zlé ovocie. Tieto slová Pána Ježiša nás majú viesť k ostražitosti v našom živote. Aby sme si dávali pozor a nedostávali sa zbytočne a naivne do problémov. Gedalja si nedal povedať (aj keď treba povedať, že zabiť protivníka – ako mu to radil Jóchanán - skôr ako zabije on mňa, tiež nie je riešenie). No nebol ostražitý a doplatil na to nielen on. Kresťan vo svojej dobrote nemôže zabúdať na ostražitosť, pretože je veľa ľudí, ktorí čakajú len na to, ako jeho dobrotu zneužiť. Ale tiež je potrebné nezaťažiť svoj život predsudkami. Slová Pána Ježiša nesmieme zle pochopiť. Nesmieme ľudí zatracovať a ponižovať, pretože urobili chybu alebo vykonali zlý skutok, zaradiť ich do určitej skupiny “zlých ľudí”. Človek sa môže zmeniť – nie na základe vlastných predsavzatí, ale na základe Božieho zásahu v Jeho živote, Božej milosti a lásky. (Ako príklad nám môže slúžiť aj životný príbeh apoštola Pavla a iných...).