Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. októbra 2004

Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú. Čo nás vlastne čaká? To je otázka na ktorú ľudia hľadajú odpoveď. Jedni ju nájdu, iní nájdu nesprávnu odpoveď a niektorí nenájdu odpoveď žiadnu. Ako nájsť tú správnu odpoveď? Na príklade proroka Jeremiáša sme mohli poznať, že Božiemu slovu sa oplatí dôverovať, lebo Božie slovo je skutočné – čo povie Boh, to sa stane. Preto aj na otázku našej budúcnosti hľadajme odpoveď v Božom slove. Ponúka ju apoštol Pavol. Tých, ktorí sa dali pokrstiť a žijú životom viery v Pána a Spasiteľa Ježiša Krista čaká život v Božom kráľovstve. O tom, čo to Božie kráľovstvo je, ako sa prejavuje a pod., Pán Ježiš veľa povedal vo svojich podobenstvách. Ak chceš vedieť čo, prečítaj si ich v Písme Svätom (ak im nerozumieš, popros brata farára, sestru farárku, nech ti ich vysvetlia). Apoštol Pavol však vystihol podstatu kráľovstva Božieho v troch vlastnostiach. Sú to vlastnosti, ktoré na tomto svete absolútne chýbajú: spravodlivosť, pokoj, skutočná radosť (v Duchu Svätom). Čo nás teda čaká? Tých, ktorí sa spoliehajú na Pána Ježiša Krista čaká skvelá budúcnosť!