Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. októbra 2004

K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Starosti človeka ničia rovnako, ako hrdza ničí kov. Ničia človeka fyzicky aj psychicky. Starosti však nie sú príčinou, ale následkom. Ak sa máme vôbec o niečo starať, mala by to byť starosť o uchovanie nášho vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď urobíme spasenie prvoradou záležitosťou nášho života, naše starosti postupne zmiznú. Viera a dôvera v Pána Ježiša nebude len živoriť, ale naplno sa bude rozvíjať. Namiesto strachu príde pokoj, dôvera a spoľahnutie sa na Pána kedykoľvek a kdekoľvek. To však neznamená, že nás už nikdy nebudú znepokojovať niektoré veci. Ale tým najdôležitejším bude živý vzťah s Kristom. Jeho liek na starosti je nehľadať najprv pominuteľné veci, ale radšej kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. Všetky ostatné veci, ktoré potrebujeme pre svoj život, nám budú pridané. Čím viac Mu budeme veriť, dôverovať a spoliehať sa na Neho, tým menšie budú naše starosti o život. Ďakuj mu, človeče, za ten celkom jednoduchý recept na liečenie svojej ustarostenosti. Cítiš sa niekedy ako vyprahnutá púšť? Nenachádzaš upokojenie vo svojom ustarostenom živote? Akým spôsobom chceš vyjadriť vďaku Pánovi za to, že Mu smieš dôverovať a zložiť k jeho nohám všetku svoju ustarostenosť? Pán Boh ponúka jednu zo svojich možností či príležitostí, ako to dosiahnuť. Cez svetlo Božieho slova nám otvára pohľad na svoj zákon – Boží zákon. Jeho etikety vyžadujú úctu voči Pánu Bohu a Jeho prikázaniam. Aj v bežnom ľudskom živote sa stretávame s rôznymi príkazmi, predpismi a zákonmi, ktoré musíme dodržiavať, aby sme sa nedostali do problémov. To isté vyžadujú od nás aj Božie prikázania, ktoré nás zase upozorňujú na to, aby sme nešliapali po zákonoch svätej Božej vôle. Ale ako slabým ľuďom sa nám stane, že prekročíme hranicu zákona, prestúpime prikázanie a možno chodíme aj mimo vyznačených chodníkov. Vedzme, že Boh je nám ochotný nielen odpustiť, ale aj pomôcť rešpektovať Jeho zákon a Evanjelium. Sme dostatočne vďační za to, že Boh nám dal svoj zákon a Evanjelium?