Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. októbra 2004

On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov. Kedy potrebujeme Boha? Každý človek má rôzne túžby a želania. Každý je veľmi šťastný, keď sa jeho túžby a želania naplnia a stanú sa reálnymi. Takúto túžbu mal aj spustošený Jeruzalem, keď spoznal svoje priestupky, keď bol v opovržení, keď sa voči Bohu ťažko prehrešil a stal sa nepekným, keď klesol a nik ho nepotešil, keď veľmi vzlykal a vzdychal, lebo jeho srdce bolo choré... kde hľadať pomoc, kde nájsť útechu? To je jediná túžba – útecha v životnom rozpoložení národa. Kde ju nájsť? Táto otázka platí aj pre dnešného človeka, tiež sa často nachádzajúceho v ťažkom položení a beznádeji. Medzi ľuďmi je bežné, že volajú k Bohu o pomoc, keď sa dostanú už do tých najväčších problémov a ťažkostí, odkiaľ sa nevedia sami dostať a vyslobodiť. A vtedy sa prebudí u človeka nová túžba po Bohu, ktorá vedie človeka k modlitbe vo dne, v noci. Život potrebuje hovoriť s Bohom, lebo On vykonáva svoje súdy na zemi a človek sa pred Ním trasie. Ale je Božím súdom choroba, strata, súženie? Boh súdi človeka z golgotského kríža. Tam človek padá na svoju tvár odsúdený Ukrižovaným, aby tam na kolenách v učinenom pokání prijal odpustenie a Jeho milosť. Len tak môže človek obstáť pred Bohom, keď si uvedomí svoju vinu, keď všetko, čo ho zaťažuje alebo bolí, môže povedať svojmu Otcovi. Môže si pred Ním vyliať svoje srdce. On počuje, On má pre každého, kto k Nemu prichádza v dôvere, porozumenie. Pred Jeho trónom, pri jeho nohách je pre človeka vždy odpoveď. Prečo? Pretože náš Otec v nebi nás veľmi miluje. Aj dnes je pripravený načúvať tvojmu vzlykaniu, prosbe, chvále a modlitbe. Preto, neboj sa a povedz Otcovi, po čom túžiš. On ti vo svojej múdrosti, láske a milosti dá to najlepšie. Len to skús!