Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. októbra 2004

Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. Čo nás pritiahne k Bohu? Dolieha na teba utrpenie, Boh nevypočúva tvoju modlitbu, tvoja duša je veľmi skľúčená a zbavená pokoja? Božie slovo ti aj dnes ponúka dobré a povzbudzujúce posolstvo: “Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí, obnovujú sa každého rána...” (v. 22-23a). Čo myslíte, platí toto posolstvo ešte aj dnes? Platí aj v našom živote, že sa každé ráno obnovuje Božia dobrota? To sotva – pomyslí si niekto. Skôr každé ráno prichádzajú nové a nové starosti, ďalšie problémy alebo prekážky, námaha alebo mrzutosti a k tomu ešte máme možnosť počúvať alebo vidieť zlé správy v televízii, či v rádiu. Mali by sme mať v takýchto situáciách dôvod k radosti? Aj napriek tomu však zostáva pravda, že “Božie milosrdenstvo sa obnovuje každého rána...” Platí to dokonca aj vtedy, keď si utrápený, nešťastný, zúfalý, tvoje modlitby nie sú vypočuté, nemáš pokoj, si skľúčený... alebo ležíš chorý v posteli. Vedz, že práve vtedy si bližšie k Bohu. Inokedy by si si totiž sotva našiel malú chvíľu prečítať si niečo z Božieho slova a rozmýšľať, ako sa Pán Boh prejavoval v tvojom živote a to v dobrom aj v zlom. Áno, okolnosti života na nás doliehajú, pohybujú s nami aj proti našej vôli. Ale to všetko nás brúsi. Učíme sa viac spoliehať na Pána Boha a dôverovať Mu za každých okolností. Tak na nás pôsobí Jeho sľub, že Jeho milosrdenstvo nekončí, ale obnovuje sa každé ráno, je ako balzam na ranu – pretože vieme, že Jeho milosrdenstvo sa prejavuje aj vtedy, keď tomu nerozumieme. Nezabudni, že Jeho cieľom je, aby si s Ním večne žil.