Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. októbra 2004

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých. Boh nám chce odpustiť! Možno si mnohí z čitateľov myslia, že veľmi ťažko zhrešili proti Pánu Bohu a nezaslúžia si Jeho milosť a odpustenie hriechov, že navždy stratili spoločenstvo s Ním. Ale predstavme si pred svojimi zrakmi obraz, keď Pán Ježiš visel na kríži a na Jeho slová, ktoré vtedy zvolal: “Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia” (Lukáš 23,34). O kom to povedal? O tých, ktorí stáli pred Ním a ktorí Ho pribili na drevo kríža. Pán sa však nevyhrážal, ani nezlorečil svojim mučiteľom a nepriateľom. Iba sa za nich modlil. Pán Ježiš na nás myslí aj napriek našej hriešnosti a modlí sa za nás aj vtedy, keď sme sa Mu spreneverili a spriečili Jeho vôli. Každý deň života nám dáva novú príležitosť preskúmať svoje cesty a úmysly. Chceme sa vrátiť k svojmu Bohu? Pozdvihnime svoje ruky i srdcia k Bohu na nebesiach, prosme a volajme: “Otče, odpusť nám, lebo často nevieme, čo činíme!” Znovu si predstavme obraz ukrižovania a dvoch lotrov vedľa Pána Ježiša. Jeden z nich prišiel k sebapoznaniu a prosil Pána, aby sa naňho rozpomenul, keď príde do raja. A akú odpoveď vtedy dostal? Azda takúto: “Hanbi sa, ty pokrytec, veď si ma len teraz potupoval!” Alebo: “Či nemám dosť svojho vlastného utrpenia?” Nie, nič také, naopak sľubuje, že ešte dnes bude s Ním v raji. Tu platila iba milosť a nič iné. Je dobré vedieť, že Boh nás napriek našim previneniam miluje. Je ochotný prijať naše vyznanie vín a odpustiť nám, lebo Jeho Syn trpel za hriešnikov na kríži a teda aj za nás. Táto Božia ponuka milosti platí ešte aj dnes! Či ju odmietneš?