Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. októbra 2004

Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. V súžení je Boh blízko. Súženie je niekedy naozaj mimoriadne ťažké a privádza nás do zúfalstva. Pavol sa dostal v súžení a v zúfalstve neraz až na pokraj smrti. Aj zásluhou svojich bratov a sestier. Neraz trpko vyznáva: „všetci ma opustili“. V biede opustenosti jedinou nádejou zostáva Boh, Boh, ktorý kriesi mŕtvych. Ak nás však súženie, sklamanie a bezútešnosť vženie do náručia takéhoto Boha a my nedúfame viac v seba, ale v Boha, nie sme na tom zle. On, ak vytrhne aj zo smrti, akoby nás nevytrhol z inej biedy. Okrem iného aj preto, lebo – aj keď sa cítime opustení – On počuje mnohých, ktorí sa modlia za nás. Nezúfaj! Dúfaj!