Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. októbra 2004

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Kristus je Hlava. Pavlova bolesť bola zvlášť hlboká, pretože vo vzťahu ku korintským, vždy obcoval vo svätosti a čistote Božej, plne zakotvený v Božej milosti, až tak, že mohol byť ich pýchou. Výsledok bol však opačný. Hanili ho a odmietali. Spochybňovali celú jeho službu. Pavol prosí, aby kvôli vzdoru proti nemu nezabudli na Krista, ktorý je nepochybným naplnením všetkých Božích sľubov. Dbajme na to, aby sme aj vtedy, keď nás ľudia spochybňujú, dokázali a neprestali ukazovať na Krista, ktorý je zárukou i naplnením všetkých Božích sľubov! Neviažme, nepútajme ľudí k sebe, ale k samému Ježišovi! Aby ich viera nestála a nepadala na vzťahu k nám, ale na neochvejnom základe, na viere v Krista!