Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. októbra 2004

Ó, Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť, až po oblaky Tvoja vernosť. Vôňa Kristova! Kristus - Pomazaný (Duchom Svätým) k službe Proroka, Kňaza, Kráľa. Mala to byť najpríjemnejšia vôňa, radostne prijímaná, pre všetkých ľudí. Kristus – zápalná sebažertva, obeť najpríjemnejšej vône, radostne prijímaná nebeským Otcom. Touto vôňou má byť skrz - naskrz preniknutý každý, kto patrí Kristovi. Túto vôňu Kristovej služby a obete má každý Jeho nasledovník šíriť všade, kam príde. Aj doma medzi najbližšími!!! Dávaj pocítiť niečo z Ježišovej lásky, milosrdenstva, svetla, krotkosti, pokoja, pokory, pomoci, čistoty, dobrotivosti, múdrosti, obetavosti! Badateľne, no nevtieravo! Buď vôňou, nie parfumériou!