Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. októbra 2004

Vtedy ťa prenikne Duch Hospodinov... a premeníš sa na iného muža. Listy Kristove! Niekto nás “napísal”, aby iní mohli čítať a dozvedieť sa o Kristovi. Niekto nás “napísal”, nie preto, aby sebe robil reklamu, ale aby adresátom priblížil Spasiteľa. Lenže, čo čítajú adresáti, ktorým sme doručované?! - Aj my píšeme takéto „listy“. Našimi „listami“ nie sú len naši najbližší, súrodenci, deti, ale aj mnohí iní: spolupracovníci, susedia, známi. Čím sme ich „popísali“? Jasným posolstvom o Kristovi alebo naším sebaodporúčaním? Listy Kristove nemajú byť haldami papiera, ale nositeľmi Ducha Kristovho.