Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. októbra 2004

Pane, som stiesnený, zastaň sa ma! Náš vnútorný človek sa obnovuje. Apoštol Pavol, zakúsil pri zvestovaní Evanjelia utrpenie, skúšky a úzkosť, vedel však, že jedného dňa už tieto veci nebudú existovať a on získa od Boha odmenu. Je ľahké sústrediť sa v tejto časnosti na bolesť a pritom, keď sa práve nachádzame vo veľkých ťažkostiach, zabúdať na konečný cieľ. Rovnako, ako sa športovci sústredia na cieľovú čiaru a nedbajú na nepohodlie, aj my sa musíme sústrediť na odmenu za svoju vieru a na radosť, ktorá potrvá naveky. Nech už sa nám v tomto živote stane čokoľvek, máme istotu vo večnom živote, kde všetko utrpenie skončí. Je ľahké vzdať sa. Všetci čelíme problémom vo svojich vzťahoch alebo v práci a niekedy máme chuť všetko vzdať a “hodiť flintu do žita”. Pavol sa však nevzdával a radšej sa sústredil na rozvíjanie svojej vnútornej sily. Ani my sa nenechajme odradiť od práce únavou, bolesťou či kritikou. Odhodlane slúžme Kristovi a pokušeniam Diabla vytrvalo odolávajme! Nevzdávajme sa večnej odmeny kvôli bolestiam tohto času! Práve naša slabosť nám umožňuje, aby nás moc Kristova posilňovala na každom kroku. Problémy, ktorými prechádzame, by nám nemali spôsobovať rozčarovanie, ani by sme kvôli nim nemali strácať vieru. Musíme si uvedomiť, že naše utrpenie má zmysel. Problémy a ľudské obmedzenia so sebou prinášajú niekoľko výhod: pomáhajú nám pamätať na Kristovo utrpenie za nás, pomáhajú nám nespyšnieť, pomáhajú nám dívať sa za hranice časnosti, sú pre ostatných dôkazom našej viery a dávajú Bohu príležitosť, aby na nás prejavil svoju veľkú moc. Nezahorknime teda kvôli svojim problémom, ale chápme ich ako príležitosť priblížiť sa k Bohu a vzrastať vo viere!