Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. októbra 2004

Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Láska Kristova nás spája. Falošný učiteľ je ako priekupník, ktorému nezáleží na zákazníkoch ani na kvalite predávaného tovaru. Ide mu iba o to, aby získal čo najviac peňazí. Niektorí kazatelia v ranej cirkvi boli práve takíto “priekupníci” – kázali bez toho, aby rozumeli Božiemu posolstvu a nezaujímalo ich, čo bude s ich poslucháčmi. Nešlo im o šírenie Božieho kráľovstva, túžili iba po peniazoch. Aj dnes sú vo svete duchovní priekupníci, ktorým záleží iba na peniazoch, nie na pravde. Kto však slúži Bohu slovom alebo skutkom, nemá očakávať materiálnu odmenu. Veriaci človek má zvestovať Evanjelium zo záujmu o večnosť, z lásky k blížnym a preto, že je to vôľa Božia. Človek, ktorý sa stal kresťanom, je pôsobením Ducha Svätého novým stvorením. Nie je to len obrátenie ďalšej stránky v knihe pozemského života. Nastupuje na úplne novú cestu, po ktorej ho sprevádza Spasiteľ Ježiš. Božia láska z nás robí bratov a sestry, členov jednej rodiny, spája nás do jedného tela, ktorým je cirkev. Boh nás privádza k sebe tým, že zmazáva naše hriechy a činí nás spravodlivými. Keď dôverujeme Ježišovi, už nie sme neznámi, cudzinci alebo nepriatelia Boha. Boh nám dáva výsadu byť Jeho deťmi a priateľmi.