Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 31. októbra 2004

Lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale vo svojej priazni som sa zľutoval nad tebou. Ako je to so zákonom a hriechom? V týchto veršoch vidíme dvojaký účel Božieho zákona. V prvom rade nám ukazuje, čo je s nami v neporiadku, akí sme hriešni - a to nás privádza ku Kristovi, aby sme u Neho hľadali milosť. Ďalej nám slúži ako vodítko pre naše správanie. Spasenie si nemôžeme zaslúžiť dodržiavaním zákona, veď nikto okrem Ježiša nedodržal zákon stopercentne. Keď naše správanie prispôsobujeme Božej vôli, náš pozemský život sa však stáva znesiteľnejší, humánnejší a Bohu milší. Zákon nás teda iba obviňuje z našich hriechov a cez pokánie vedie ku Kristovi. Apoštol Pavol uvádza, že existuje možnosť, ako byť nevinný, a to vtedy, keď sa spoľahneme na Ježiša Krista, že odníme naše hriechy. On napraví náš vzťah k Bohu, dá nám moc žiť tak, ako to od nás Boh žiada. Kristus je teda riešenie, ako zmazať svoju hriešnu minulosť a nastúpiť cestu spásy. Niektoré hriechy sa zdajú byť horšie než iné, pretože ich viditeľné následky sú omnoho vážnejšie. Napríklad vražda sa nám vidí horšia ako nenávisť, a smilstvo horšie ako žiadostivosť. To však neznamená, že niektoré hriechy môžeme páchať beztrestne a iné nie. Každý hriech z nás robí hriešnikov a odďaľuje nás od Svätého Boha. Preto každý hriech nás činí neschopnými žiť s Bohom a vedie k smrti bez ohľadu na to, či sa zdá byť vážny alebo malicherný. Nebagatelizujme preto “drobné” hriechy ani nezmenšujme “veľké”. Všetky nás oddeľujú od Boha, ale všetky môžu byť odpustené. Keď nám Boh odpustí, naše hriešne záznamy budú zmazané. Budeme v Božích očiach ospravedlnení.