Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. novembra 2004

Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje. Zmierte sa s Bohom! Od koho a do akej miery dokážem prijať kritiku? Otázka, na ktorú sa odpoveď hľadá veľmi ťažko. Kritika odhalí na človeku jeho negatívne stránky a k tým sa málokto prizná. Tak isto napomínanie, ako určitý stupeň kritiky už nášmu uchu veľmi nelahodí. Každá kritika, či napomenutie myslené a povedané v úprimnosti však má význam. Ponúka nám možnosť zastaviť sa v každodennej uponáhľanosti a zamyslieť sa nad sebou. Ale ako zareagujeme, keď nás napomenie samotný Boh? Aj na Jeho výzvu odpovieme s hnevom, ako to často dokážeme urobiť druhému človeku, ktorý to s nami myslí vážne? Apoštol nás napomína, ale s prosbou: ”Zmierte sa s Bohom!” Čo to znamená pre mňa? Ako má vyzerať moje zmierenie s Pánom Bohom? Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. V Pánovi Ježišovi Kristovi je naše zmierenie s Bohom. On sám sa obetoval pre nás, aby nás zmieril s nebeským Otcom. Naše zmierenie pozostáva z prijatia tejto skutočnosti. Z otvorenia svojho srdca a dovolenia Bohu, aby z nás vytvoril nové stvorenia.