Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. novembra 2004

Zmužilí buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate Hos-podina. V dôvere. Každý jeden deň je pre každého človeka v niečom špecifický. Nemôžeme povedať, že by sme vo svojom živote prežili aspoň dva dni úplne rovnaké. Vždy nás čaká niečo nové, i keď nie vždy nám to je príjemné. Mnohé dni sú pre človeka utrpením. Takéto dni by sme vtedy najradšej zrušili, ale to nie je možné. Dobré veci s radosťou prijímame z Božej ruky, preto sa musíme učiť prijímať aj trpké chvíle. Človek, ktorý verí v Pána Boha a spolieha sa na moc Božiu, má v tomto veľkú výhodu. My sa nemusíme s hrôzou obávať, čo nám prinesie zajtrajší deň, nemusíme sa priveľmi strachovať z budúcnosti. Boh stojí pri človeku, záleží Mu na ňom a nenechá ho napospas nijakému osudu, ani v tých chvíľach, kedy nám je najťažšie - keď sme sužovaní bôľom, utrápení bolesťou, keď je naše srdce zmietané pochybnosťami. Pán Boh vie, kedy je najpríhodnejší čas, aby nám pomohol. On nikdy nemešká so svojím zásahom do danej situácie. No, my často mávame iný dojem. Netrápme sa priveľmi dopredu nad dňom, ktorý len prichádza. Každý deň má dosť svojho trápenia. Prežime ho však dobre, tak, ako sa sluší na služobníkov Božích. Nikomu nedávajme dôvod k pohoršeniu, nech sa celý náš život, všetko naše konanie, deje na slávu Božiu!