Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. novembra 2004

Môj jazyk bude hlásať Tvoju spravodlivosť a každodenne Tvoju chválu. Viem, komu som uveril! Prostredie, v ktorom žijeme, v ktorom sa pohybujeme, dokáže na nás veľmi vplývať. Podobne je aj dieťa poznačené prostredím, v ktorom vyrástlo. Preberá určité návyky, ktoré videlo u svojich rodičov, či ľudí, s ktorými prichádzalo do kontaktu. Naše okolie, rodina, známi, spolupracovníci môžu na nás vplývať pozitívnym, ale i negatívnym spôsobom. Nemusíme „odkukať“ vždy len to dobré, ale môžeme odchytiť aj mnohé zlozvyky. V Korinte sa vyznávalo množstvo rôznych božstiev a všelijakých kultov. Miestni kresťania žili medzi ľuďmi, ktorí mali rôzne náboženstvá. Mohlo sa teda ľahko stať, žeby sa dali ovplyvniť niečím, čo by nebolo možné dať do súladu s vierou v Boha a Ježiša Krista. Apoštol Pavol upozorňuje, že nemožno spájať spravodlivosť s nespravodlivosťou, svetlo s tmou, chrám s modlami. Preto musí byť zo srdca veriaceho človeka odstránené všetko, čo ho poškvrňuje, znečisťuje, nabáda k hriechu. Nemožno slúžiť Bohu aj mamone. Nenechajme sa ovplyvňovať nikým a ničím, čo by nás mohlo zviesť s pravej cesty a zastrieť nám výhľad na Ježiša Krista!