Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. novembra 2004

Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne. Spôsobovať radosť niekomu druhému je veľmi dobré, omnoho lepšie ako žiaľ. Dobré, poslušné deti spôsobujú radosť svojim rodičom. Aj žiaci spôsobia radosť svojmu učiteľovi, keď využijú svoje vedomosti a nájdu v živote uplatnenie. Pre nás je veľkým požehnaním, keď nám zverení ľudia spôsobia skutočnú radosť. Keď na nich nemusíme zo strachom počúvať ponosovania a sťažnosti. Farár sa tiež veľmi poteší, že jemu zverený cirkevný zbor duchovne neupadá, ale rastie. Radosť prežíval aj apoštol Pavol, keď videl, že jeho práca a námaha v Korinte nebola zbytočná. Tešilo ho vedomie, že nielen uverili a prijali Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána, ale aj žijú a pracujú hodní nosiť meno „kresťan“. Pavol sa nimi doslova chválil. Radoval sa z toho, že im mohol vo všetkom dôverovať. To bolo aj pre neho samotného veľké povzbudenie. Kiež by sa aj o nás mohla niesť taká radostná zvesť! Nie na chválu, ale na povzbudenie iných. Aby sme aj my žili spravodlivo a čestne nielen pred ľuďmi, ale najmä pred Pánom Bohom.