Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. novembra 2004

V obrátení a upokojení bude vaša záchrana. Kto ako rozsieva – tak bude žať. Z konkrétnej udalosti v živote veriacich, zo zbierky pre svätých v Jeruzaleme formuluje apoštol Pavol všeobecnejšie zásady kresťanského života a zbožnosti. Sú tu slová, ktoré nás povzbudzujú k odvahe, aby sme verili, dôverovali a plne sa spoliehali na Boha. Verš 6 je takmer programové vyhlásenie zbožnosti. Je to o širokom, otvorenom srdci, o dobrote, ktorú nedokážeme predstierať. Vo svojej viere môžeme byť systematickí, plánujúci, programujúci. Kto hojne rozsieva..., má vieru, má program a Pán sľúbil, že bude hojne žať. Nebezpečné sú názory, že stačí ľubovoľným spôsobom, napríklad aj skúpo rozsievať a žatva bude hojná. Najmä mladá a spontánna viera je náchylná zahľadieť sa viac na ukazovatele a objemy žatvy. Pán dal kresťanom v Korinte mnoho prostriedkov a darov na to, aby svoj duchovný boj sústredili tam, kde sa ešte len rozsieva. Dnes je tu rovnaké Pánovo požehnanie, keď veríme odvážne, s výhľadom do budúcnosti. Keď začneme v hojnosti rozsievať.