Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. novembra 2004

Boh nízkych postavil vysoko, takže tí, čo smútia, zdvihnutí sú k spáse. Samochvála smrdí. Ibaže, Pavol má vážnejšie starosti, než pretekať sa s falošnými apoštolmi, kto vlastne a koľko toho urobil. Cieľ je určený a zvýraznený: keď vzrastie viera u korintských (v. 15c), ide sa ďalej, aby sme potom kázali Evanjelium aj vo vzdialenejšom kraji... (v. 16a). Medzi veriacimi v Korinte išlo o vážnejšiu vec, než bola Pavlova autorita, či práca. Išlo o Božiu prácu. A vznikol problém. Pár ľudí vstupuje do práce, ktorú Pavol v zbore začal, viditeľné však zostáva, že si len sami navzájom vydávajú svedectvo. Keď sa pochvália, tak cudzou prácou, a to vážne ohrozuje ich napredovanie. Ohrozené je predovšetkým Pavlovo vytúžené, „keď vzrastie vaša viera“, a pre samochválu napokon nepôjde ďalej, aby kázali Evanjelium vo vzdialenejších krajoch. Samochvála je to, čím Evanjeliu neraz nevedomky kladieme prekážky. Navonok môžu porovnávania aktivít mládeže, účasti na službách Božích, ofier, či biblických hodín, pôsobiť bezvýznamne, no, akurát sa trocha zablysneme. Naše svetlo má však pred ľuďmi svietiť tak, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi (v. 17a).