Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. novembra 2004

Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu. Iný Kristus, iný duch, iné Evanjelium. Korint, obrovské prístavne mesto, bolo výrazne poznačené synkretizmom, miešaním najrôznejších náboženstiev, učení, ľudí... “žiješ po korintsky!” - bola nadávka. Našu dobu a spoločnosť by sme však mohli s Korintom za apoštola Pavla porovnať celkom úspešne. Dokonca aj ateizmus doby minulej sa celkom dobre darí premiešavať s kresťanskou vierou v Boha lásky a slobody. V povrchnej pobožnosti sa naša pravá viera a vyznanie otcov šmahom ruky spojí s hociktorou denomináciou, či sektou, lebo údajne všetci máme jedného Boha. Naozaj? Apoštol Pavol upozorňuje na tri oblasti, na ktoré sa v konečnom dôsledku sústredia falošní apoštoli. 1. Zvestujú iného Krista! To nie sú len Svedkovia Jehovovi s časopismi pri obchodnom dome. Aj my, sami, pridávame svojou troškou do mlyna: porovnajme svoju pokoru a lásku k tým, ktorých neznášame, s pokorou Božieho Syna a láskou, v ktorej sa rozdal. Je to ten istý Kristus? 2. Nie sú mnohé stretnutia aj v našom zbore, medzi mládežou a v našej cirkvi pod pôsobením iného ducha? Takéto, ktorého sme neprijali...!? 3. Zvestujú iné Evanjelium! Poznáme to svoje tak dobre, aby sme iné ihneď rozoznali?